Založení staveb

Založení stavby z broušených cihel Pichler Aschach PIAplan

Vážení stavebníci,

ve spolupráci s naší partnerskou stavební firmou Vám můžeme pomoci se založením stavby z broušených cihel Pichler Aschach PIAplan.

Služba „pomoc při založení stavby“ obsahuje:

Pomoc se založením první řady cihel Pichler Aschach PIAplan naší partnerskou stavební firmou, zastoupenou na místě kompetentními pracovníky na hotovou, rovnou a připravenou ( položené izolační pásy v místech zdiva, označení a zakreslení místa budoucího zdiva a označení dveřních otvorů) základní desku v rozsahu první řady obvodových zdí a vnitřních nosních zdí.

 

Nezbytnou podmínkou pro vykonání služby je poskytnutí veškerých informací stavebníkem (tj. výměry zdiva, počet běžných metrů první řady ve výše uvedeném rozsahu, druh zdiva, místo stavby atd.)

Další podmínkou je připravenost staveniště (elektrická přípojka, přívod vody, míchačka, dostatečné

množství zakládací malty, pomocný odborný personál atd.)

 

Cena služby: pomoc při založení první řady do 60 běžných metrů (dále jen bm) : 1999,- Kč bez DPH,

61 – 80 bm: 2599,- Kč bez DPH

81 - 100 bm: 4599,- Kč bez DPH

Nabídka služby platí pro region České Budějovice.